slide 2 slide 1 Slide3

slide 2

slide 1

Slide3

Nguyên liệu thô dùng cán thép: Thép tấm/thep tam, thep hinh/thép hình: H,U,I,V; thép ống/thep ong: ống đúc, ống hàn; thép cây đặc/thep cay dac; Thép chống âm/chống lạnh: A516; thép chịu nhiệt: A515; Thép làm lò đúc/lò mạ kẽm: CT0, CT1, CT2, CT3; thép chống ...

Giá quặng thép chưa thể phục hồi: Quặng dùng để đúc thành thép tấm/thep tam, thep hinh/thép hình: H,U,I,V; thép ống/thep ong: ống đúc, ống hàn; thép cây đặc/thep cay dac; Thép chống âm/chống lạnh: A516; thép chịu nhiệt: A515; Thép làm lò đúc/lò mạ kẽm: ...

Giá thép trên thị trường thế giới chưa thể phục hồi: thép tấm/thep tam, thep hinh/thép hình: H,U,I,V; thép ống/thep ong: ống đúc, ống hàn; thép cây đặc/thep cay dac; Thép chống âm/chống lạnh: A516; thép chịu nhiệt: A515; Thép làm lò đúc/lò mạ kẽm: CT0, ...

Hỗ trợ trực tuyến

  yahoo

  Hỗ trợ 1

  skype 0912 613 676
  yahoo

  Hỗ trợ 2

  skype 0981 484 559

Giỏ hàng

Sản phẩm nổi bật